Term: Opłacalność zastosowania sztucznej inteligencji

Kalkulacja kosztu zastosowania sztucznej inteligencji, wraz z wyliczeniem poziomu inwestycji oraz zwrotu z inwestycji w określonym czasie (w odniesieniu do stanu obecnego bez wykorzystania sztucznej inteligencji na weryfikowanym stanowisku pracy).