Term: Optyczne rozpoznawanie znaków [OCR]

(ang. Optical Character Recognition)

Zbiór technik i oprogramowania do rozpoznawania liter i symboli w plikach nieedytowalnych – obrazach i dokumentach papierowych, umożliwiający użytkownikom cyfrową edycję treści dokumentów.