Term: Optymalizacja maszyn i urządzeń

Zestaw działań, mających na celu optymalizację pracy maszyn i urządzeń w aspektach wydajności i ekonomiczności.

Zwiększenie wydajności powoduje szybszą produkcję/zwiększenie uzysku produktowego na daną jednostkę surowca/czasu. Wlicza się do tego również optymalizację zmniejszającą straty materiałowe podczas procesu wytwarzania. Ekonomika procesu łączy się zarówno ze zmniejszeniem zużycia surowców/materiałów podczas procesu wytwórczego jak i również zmniejszenie energochłonności samego urządzenia, zmniejszenie start energetycznych wynikających z nieoptymalnego zakresu ruchu/parametrów pracy, strat powodowanych tarciem podczas ruchu i innych charakterystycznych dla danego procesu punktów krytycznych które można poddać optymalizacji.

Kategoria hasła:: Fabryka przyszłości
« Wróć do Słownika