Term: Zarządzanie danymi produktu [PDM]

(ang. Product Data Management)

Proces przechwytywania informacji (w formie elektronicznej) związanych z produktem i zarządzania nimi w celu ponownego zastosowania w procesach biznesowych, takich jak projektowanie, produkcja, dystrybucja i marketing; zwykle wymaga użycia dedykowanej aplikacji i scentralizowanej bazy danych.