Term: Personalizacja produktów

Proces dostarczania niestandardowych towarów lub usług klientom, w odpowiedzi na ich indywidualne potrzeby.

Proces personalizacji produktu obejmuje następujące fazy:

  • gromadzenie danych o potrzebach klienta,
  • przesłanie danych do przedsiębiorstwa oferującego produkt,
  • wyprodukowanie niestandardowego towaru lub utworzenie zindywidualizowanej usługi,
  • dostarczenie produktu klientowi.

Odpowiednie dane mogą być wprost zbierane od klienta (w procesie konfiguracji) lub w sposób pośredni. W drugim przypadku specjalne oprogramowanie gromadzi i analizuje dane (np. na podstawie zachowań klienta w Internecie) i tworzy profil klienta. Systemy takie mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję AI (ang. Artifical Intelligence) i dostosowywać (personalizować lub kastomizować) produkt stosownie do profilu klienta (tzw. self-customizing software).

Zebrane dane są w sposób automatyczny przesyłane do przedsiębiorstwa z wykorzystaniem technologii ICT (ang. Information Communications Technology) (w tym narzędzi z grupy: obliczeń chmurowych (ang. Cloud Computing), Przemysłowego Internetu Rzeczy IIoT (ang. Industrial Internet of Things) oraz dużych zbiorów danych (ang. Big Data).

Na podstawie otrzymanych danych, w przedsiębiorstwie powstaje dokumentacja produktu (często wirtualna) i na jej podstawie produkowany jest spersonalizowany produkt (np. z wykorzystaniem druku 3D) lub usługa.

Odmianą personalizacji produktu jest masowa kastomizacja MC (ang. Mass Customization). Celem MC jest dostarczenie klientom produktów o wysokim stopniu dostosowania do ich potrzeb, w cenie porównywalnej z produktem masowym.

W niektórych opracowaniach (książkach, poradnikach i artykułach) pojęcia personalizacji i kastomizacja używane są zamiennie.

Kategoria hasła: Zarządzanie
« Wróć do Słownika