Term: Planowanie zasobów przedsiębiorstwa [ERP]

(ang. Enterprise Resource Planning, ERP)

Proces stosowany przez firmy służący do zarządzania i integracji ważnych części ich działalności, czasami definiowany jako zdolność do dostarczania zintegrowanego pakietu aplikacji biznesowych; aplikacje ERP ułatwiają wdrażanie planowania zasobów poprzez integrację wszystkich procesów potrzebnych do prowadzenia firmy w jednym systemie; system oprogramowania ERP może również integrować planowanie, zakup zapasów oraz części, sprzedaż, marketing, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie relacji z klientami itp.