Term: Zarządzanie produktem [PLM]

(ang. Product Lifecycle Management)

Zarządzanie cyklem życia produktu to systematyczne podejście do zarządzania serią zmian, przez które przechodzi produkt, od projektu i rozwoju po ostateczne jego wycofanie lub utylizację. PLM jest związany bezpośrednio z produkcją, ale zdefiniowana struktura zarządzania może być również zastosowana do opracowywania oprogramowania i świadczenia usług.