Term: Weryfikacja koncepcji (pomysłu) [PoC]

(ang. Proof of Concept)

Weryfikacja koncepcji lub inaczej weryfikacja pomysłu (realizowana najczęściej w fazie rozwoju projektu); to ogół działań, których celem jest sprawdzenie, czy przyjęta wstępnie koncepcja lub teoria mają potencjał do praktycznego zastosowania. PoC może być prototypem opracowanym w celu przeprowadzenia studium wykonalności, ale nie bezpośredniego przedstawienia rezultatów. PoC może dotyczyć różnych obszarów oraz zakresów działań.