Term: Podejście zwinne

(ang. Agile Methodology, rzadziej Agile approach)

Podejście zwinne do wdrożenia nowego rozwiązania (zarządzania zmianą albo projektem) zakłada, że na początku wdrożenia nie jesteśmy w stanie dokładnie zaplanować całego przebiegu działań. Zamiast planu szczegółowego opracowany jest strategiczny plan wdrożenia ujęty w formę kanwy (Zobacz: Kanwa biznesowa rozwiązania).

Wdrożenie podzielone jest na cykle (Zobacz: Cykl Zwinnego Zarządzania Zmianą) podczas których zespół dokonuje przeglądu sytuacji, wybiera opcje działań oraz sprawdza rezultat wybranych działań w praktyce.

Często dochodząc do rozwiązania końcowego sprawdzane są rozwiązania cząstkowe MVC (ang. Minimum Viable Change), posiadające ważne cechy rozwiązania finalnego.

Iteracyjny tryb pracy pozwala na elastyczne reagowanie na pojawiające się nowe informacje lub przeszkody we wdrożeniu, zwiększenie bezpieczeństwa wdrożenia oraz uwzględnienie informacji zwrotnych płynących od odbiorców zmiany (pracowników, klientów itp.).

Podejście zwinne zakłada, że zespoły wdrożeniowe są kros-funkcjonalne i samodzielnie decydują, jakie działania podjąć, aby osiągnąć zamierzony cel wdrożenia. Członkowie zespołów posiadają wszelkie kompetencje i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia wdrożenia.

Podejście zwinne opiera się o zaangażowanie pracowników we wdrożenie, prowadzące do zwiększenia odpowiedzialności za rezultat, uczenie się na podstawie rezultatów działań oraz wyciąganie konstruktywnych wniosków.

Synonimy hasła:
Agile Methodology
Kategoria hasła: Badania i rozwój (R&D)
« Wróć do Słownika