Term: Poufność, integralność, dostępność informacji [CIA]

(ang. Confidentiality, Integrity, Availability)

Poufność, integralność i dostępność, zwane w skrócie CIA. To model służący do kierowania polityką bezpieczeństwa w organizacjach używających nowoczesnych technik informatycznych. Ochrona poufności zależy od możliwości definiowania i egzekwowania określonych poziomów dostępu do informacji. Integralność zapewnia spójność kontroli tj. tylko określone osoby są upoważnione do dokonywania zmian m.in. w plikach. Dostępność określa mechanizmy uwierzytelniania zapewniające dostępność do danych. Brak przestrzegania tego modelu (i wszystkich trzech elementów) może umożliwiać włamanie się do ekosystemu IoT.