Term: Powłoka zarządzania komponentem – powłoka administracyjna AAS

(ang. Asset Administration Shell)

Uniwersalny sposób reprezentowania komponentu w formie cyfrowej. Jest to rodzaj rozbudowanego modelu informacji pozwalający przedstawiać strukturę i funkcjonalności komponentu w zgodzie z modelem referencyjnym RAMI4.0.


W odróżnieniu od tradycyjnych modeli informacji, AAS opisuje komponent nie tylko w czasie rzeczywistym, ale także na wszystkich etapach cyklu życia tego komponentu. W założeniu ma być jedynym punktem dostępu do wszelkich informacji opisujących komponent (także urządzenie lub produkt) na każdym etapie cyklu życia. Począwszy od projektowania poprzez wdrożenie i działanie, a skończywszy na serwisowaniu i diagnostyce. 
AAS stanowi modułową strukturę umożliwiającą łączenie różnych elementów w zależności od potrzeb opisu urządzenia. AAS może zatem zawierać tradycyjne elementy opisujące komponent (tj. zestaw parametrów i zmiennych oraz zbiór funkcjonalności umożliwiających dostęp do komponentu) oraz wywoływanie różnorodnych funkcji. Ponadto powszechnie przewidziane są dodatkowe rozszerzenia dla AAS, warto wspomnieć np. o możliwości umieszczenia dokumentacji technicznej, instrukcji serwisowej czy informacji historycznych o funkcjonowaniu urządzenia.  
Bardzo ważnym elementem każdego modułu AAS jest informacja identyfikacyjna. Każdy moduł tworzący AAS powinien pozwalać na unikalną identyfikację przez inne urządzenia.  
Z praktycznego punktu widzenia, AAS to „warstwa software’u” mogąca być zaimplementowana bezpośrednio na urządzeniu (komponencie) lub na dodatkowych urządzeniach obliczeniowych obecnych w systemie. Lokalizacja nie jest najistotniejsza, ważne jest natomiast, że AAS stanowi jedyny punkt dostępu do wszystkich informacji reprezentujących dany komponent.  
Bardzo istotnym aspektem koncepcji jest idea reprezentowania dowolnego elementu Przemysłu 4.0 za pomocą uniwersalnego AAS. Za pomocą powłoki można bowiem opisać nie tylko całą maszynę czy jej konkretny fragment, lecz także każdy produkt wytworzony w tej maszynie jak również procedury technologiczne. W założeniu AAS jest zatem strukturą uniwersalną dla każdego elementu Przemysłu 4.0, zawierającą wszystkie niezbędne informacje oraz stanowiącą pojedynczy punkt dostępu do tych informacji. Tak zdefiniowany Asset Administration Shell uznaje się także za techniczną definicję koncepcji Cyfrowego Bliźniaka (ang. Digital Twin) w Przemysłowym Internecie Rzeczy IIoT (ang. Industrial Internet of Things). 

Popularne przedstawienie AAS w formie powłoki otaczającej komponent

Kategoria hasła: Cyfrowy bliźniak
« Wróć do Słownika