Term: Proces podejmowania decyzji

Proces, na który składają się: rejestracja informacji, stwierdzenie stanu oczywistego, identyfikacja problemu, określenie kryteriów wyboru i możliwości ich zastosowania, zastosowanie uznanego za najwłaściwsze kryterium wyboru, określenie i wydanie decyzji, rejestracja informacji i jej wykonanie oraz weryfikacja zastosowanego postępowania.