Term: Produkcja

Zorganizowana działalność polegająca na przekształcaniu posiadanych zasobów w gotowe produkty, które mają postać towarów lub usług. Jej celem jest kreowanie wartości, która stanowi odpowiedź na rosnący na rynku popyt.

Produkcja to serce przemysłu i podstawowy obszar działania przedsiębiorstwa, który można poddać procesom transformacji z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych. Nowoczesną (ucyfrowioną) produkcję charakteryzuje:

  • elastyczna automatyzacja,
  • specjalizacja umiejętności, kompetencji lub metod produkcji,
  • innowacje techniczne ukierunkowane na programy badawczo-rozwojowe służące eliminacji marnotrawstwa i nieefektywności,
  • kontrola jakości,
  • budowanie strategii i efektywnej struktury organizacyjnej,
  • poszerzanie rynku odbiorców,
  • uniwersalność produkcyjna,
  • eliminacja (lub wykorzystanie) odpadów,
  • mniejsza energochłonność i produkcja bardziej przyjazna środowisku.
Kategoria hasła: Fabryka przyszłości
« Wróć do Słownika