Term: Projektowanie zorientowane na wartość

(ang. Design To Value)

Międzyfunkcyjnym procesem rozwoju (mającym na celu oferowanie produktów i usług, które zapewniają zarówno największą łączną wartość dla klientów, jak i najbardziej atrakcyjną ekonomię w całym cyklu życia), przekładając strategię najwyższego poziomu na wybory projektowe dotyczące produktów i usług, a także leżące u ich podstaw procesy w łańcuchu dostaw; DTV pozwala firmom skoncentrować wysiłki innowacyjne na funkcjach, za które klienci są skłonni zapłacić, i wybrać metody optymalizacji kosztów, które poprawią i ochronią długoterminową rentowność.

Synonimy hasła:
Design To Value
Kategoria hasła:: Badania i rozwój (R&D)
« Wróć do Słownika