Term: Protokół MQTT [MQTT]

(ang. Message Queuing Telemetry Transport)

Protokół komunikacyjny oparty o zasadę działania typu PublikujSubskrybuj, umożliwiający efektywną wymianę informacji pomiędzy różnymi urządzeniami.

MQTT został zaprojektowany jako protokół lekki, co oznacza, że nie wymaga dużej ilości zasobów obliczeniowych do przetwarzania otrzymywanych i wysyłanych informacji. Jest to szczególnie istotne w komponentach automatyki o małej mocy procesora, takich jak np. czujniki czy aktuatory. MQTT zyskał dużą popularność w czujnikach występujących w systemach automatyki domowej, a obecnie obserwuje się duży wzrost jego popularności w automatyce przemysłowej. MQTT najczęściej bazuje na protokołach TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) lub UDP/IP (ang. User Datagram Protocol/ Internet Protocol) co umożliwia łatwą integrację z systemami IT. Ponadto, dzięki swojej lekkości MQTT (w formie medium transportowego) może stanowić uzupełnienie funkcjonalności OPC UA w systemach o ograniczonych zasobach.

W modelu Publikuj–Subskrybuj, urządzenia odbierające oraz publikujące informacje są nieświadome swojej obecności. Każde urządzenie łączy się jedynie z pośrednikiem komunikacji – tzw. Brokerem. Informacje są następnie publikowane na specjalne kanały nazwane Tematami (ang. topic). Dowolne urządzenie może subskrybować do dowolnego tematu i przez to uzyskać dostęp do wszelkich informacji tam publikowanych. Taka forma komunikacji umożliwia dołączanie dowolnych komponentów do sieci bez konieczności informowania o tym innych urządzeń w systemie. MQTT jako otwarty standard może zostać zaimplementowany na dowolnym urządzeniu bez względu na system operacyjny.

Synonimy hasła:
Message Queuing Telemetry Transport
« Wróć do Słownika