Term: Protokół komunikacyjny

(ang. Communication Protocol)

Zbiór standardów i zasad umożliwiających komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami. Protokół definiuje zasady przesyłu informacji, interpretację otrzymanych danych, zasady synchronizacji oraz (w niektórych przypadkach) wykrywanie i kompensację błędów przesyłu.

Wymagania określane przez protokół dotyczą zarówno oprogramowania (implementacji zasad przetwarzania sygnału) jak i aspektów sprzętowych, co określa się wspólnym pojęciem modelu warstwowego. W takim modelu, różne aspekty funkcjonalne komunikacji są zlokalizowane w oddzielnych warstwach, w taki sposób, że warstwa górna zawsze wymaga obecności warstwy dolnej. W celu unifikacji telekomunikacyjnej wprowadzono 7-warstwowy model OSI (ang. Open Systems Interconnection) który stanowi abstrakcyjny opis koncepcyjny dla różnych protokołów. Przykładem najniższej warstwy (warstwa fizyczna) są przewody Ethernetowe, najwyższa warstwa z kolei (warstwa aplikacji) to np. usługi poczty e-mail (SMTP – ang. Simple Mail Transfer Protocol, POP – ang. Post Office Protocol). W klasycznych układach automatyki używa się pojęcia magistrali które odzwierciedla komunikację w czasie rzeczywistym. W praktyce magistrale to również specyficzne rodzaje protokołów komunikacyjnych. Pojęcie protokołu jest istotne w kontekście Przemysłu 4.0 gdyż jest używane do określania możliwości komunikacyjnych różnych urządzęń.

Synonimy hasła:
Communication Protocol
« Wróć do Słownika