Term: Przedsięwzięcia zrównoważone energetycznie

Działania zmierzające do obniżenia zużycia energii i – co za tym idzie – minimalizowania kosztów operacyjnych oraz utrzymaniowych firmy przy uwzględnieniu dłuższej perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej. Poza czynnikami ekonomicznymi, proekologiczne działania firmy uwzględniają znaczenie równowagi między zaawansowaną technologią a ochroną środowiska.