Term: Przemysłowy model informacji

(ang. Information Model)

W pojęciu ogólnym oznacza abstrakcyjną reprezentację elementów systemu w formie cyfrowej. Innymi słowy, dowolny obiekt fizyczny jest scharakteryzowany przez szereg opisujących go parametrów zakodowanych w określonej formie (np. diagram zależności, rodzaj pliku lub typ formatowania danych).

Istotą modelu informacji jest to, że te dane są ustrukturyzowane w ściśle zdefiniowany sposób, tak iż mogą zostać jednoznacznie zinterpretowane przez dowolną osobę (urządzenie) używającą tego modelu. Przykładowo, silnik elektryczny może zostać opisany przy użyciu zestawu parametrów takich jak wymiary geometryczne, bieżąca wartość prędkości, momentu itd. Ponadto zasady jego funkcjonowania, takie jak stan maszyn czy procedury rozruchowe, również mogą zostać jasno określone. Wszystkie te parametry, funkcjonalności oraz zależności między nimi, przedstawione w formie cyfrowej, określa się mianem modelu informacji.

W kontekście przemysłowym takie standardy noszą nazwę Przemysłowych Modeli Informacji i w sposób ściśle określony reprezentują one komponenty systemu. Uniwersalność modelu gwarantowana jest przez organizacje zajmujące się standaryzacją wytycznych, które definiują struktury i zakres modeli informacji. Zwykle takie modele są charakterystyczne dla specyficznych branż.

Do istotnych przykładów należy standard PackML (opisujący parametry i funkcjonalności urządzeń pakujących) czy Euromap (dla urządzeń do wytwarzania przedmiotów z tworzyw sztucznych). Każdy komponent może zostać opisany przez różne warianty modelu informacji, jednak w celu umożliwienia interoperacyjności urządzeń istotne jest używanie uniwersalnych modeli.

Rysunek 1. Przykład Przemysłowego Modelu Informacji. Wg PackML każde urządzenie jest opisane diagramem zależności (górna grafika) który składa się z różnych elementów. W tym przypadku mamy do czynienia z funkcjami (elementy owalne) oraz zmiennymi (elementy prostokątne). Zestaw tych zmiennych wraz z wzajemnymi zależnościami tworzy model informacji.  

Synonimy hasła:
Information Model
Kategoria hasła:: Big Data
« Wróć do Słownika