Term: Przemysłowy System MAR

(ang. Mixed Augmented Reality)

Kompleksowe zintegrowane rozwiązanie informatyczne, zarządzające dostępem do wiedzy (sformalizowanej oraz ulotnej) w ramach organizacji oraz nadanych uprawnień, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik wizualizacji, w szczególności Rozszerzonej Rzeczywistości AR (ang. Augmented Reality), Mieszanej Rzeczywistości (ang. Mixed Reality) oraz Wirtualnej Rzeczywistości VR (ang. Virtual Reality).