Term: Przetwarzanie języka naturalnego [NLP]

(ang. Natural Language Processing)

Dział sztucznej inteligencji (AI - ang. Artifical Intelligence). NLP pozwala komputerom rozumieć, interpretować i naśladować ludzkie języki. NLP to sztuczna inteligencja stojąca za asystentami cyfrowymi, chatbotami i inną wirtualną pomocą tekstową. Niektóre NLP wykorzystują analizę sentymentów do wykrywania nastroju, nastawienia lub innych subiektywnych cech języka.