Term: Ransomware

Kombinacja słów ransom - okup, i software - oprogramowanie. Rodzaj złośliwego oprogramowania, które bez zgody właściciela szyfruje dane na systemie operacyjnym lub w całej sieci komputerowej, uniemożliwiając lub ograniczając możliwość odczytu zaszyfrowanych danych. Następnie atakujący żąda zapłaty za przywrócenie systemu do jego pierwotnego stanu. Atak najczęściej rozpoczyna się poprzez zainfekowanie trojanem systemu (pobranie złośliwego pliku) lub w wyniku wykorzystania luk w zabezpieczeniach systemów operacyjnych lub luk w usługach sieciowych.