Term: Referencyjny Model Architektury Przemysłu 4.0 [RAMI4.0]

(ang. Reference Architecture Model Industry 4.0)

Abstrakcyjny model opisu elementów Przemysłu 4.0, pozwalający na umieszczanie ich w kontekście nowoczesnego przemysłu w uniwersalny sposób. Model jest skonstruowany jako trójwymiarowy układ odniesienia z osiami odpowiadającymi trzem fundamentalnym aspektom każdego elementu Przemysłu 4.0.

W założeniu ma on stanowić mapę pozwalającą na odniesienie różnych elementów lub procesów Przemysłu 4.0 względem siebie. Przedstawianie komponentu w zgodzie z modelem RAMI4.0 polega na określeniu trójwymiarowego obszaru w obrębie modelu, który opisuje dany komponent. Zwykle taki obszar obejmuje kilka warstw, określając tym samym zakres zastosowań urządzenia (komponentu).

Znaczenie osi jest zdefiniowane i określone w uniwersalny sposób. Oś pionowa reprezentuje warstwy architektury umożliwiające reprezentację elementu zgodną ze sposobem przedstawiania funkcjonalności systemów IT. Oś pozioma lewa odzwierciedla różne fazy cyklu życia produktu. W szczególności wyróżnia fazę „typu” służącą do określenia produktu na etapie projektowym oraz fazę „instancji” odpowiadającą rzeczywistym egzemplarzom produktu stworzonym na podstawie typu. Oś pozioma prawa określa hierarchę komponentów przemysłowych i jest inspirowana klasyczną strukturą systemów automatyki przemysłowej.

Dzięki trójwymiarowemu sposobowi przedstawienia, model RAMI4.0 stanowi mapę pozwalającą na logiczne określenie aspektów biznesowych, IT oraz OT dowolnego produktu i ułatwia jego lokalizację w kontekście Przemysłu 4.0.

Model referencyjny RAMI 4.0
Model referencyjny RAMI 4.0

Rys. 1. Widok modelu referencyjnego RAMI 4.0 

Synonimy hasła:
RAMI, RAMI 4.0
Kategoria hasła: Zarządzanie
« Wróć do Słownika