Term: Robot autonomiczny

(ang. Autonomous Robot)

Robot wykonujący czynności z bardzo ograniczoną koniecznością ingerencji zewnętrznej. Dzięki wyposażeniu w, mniej lub bardziej zaawansowane, elementy sztucznej inteligencji robot potrafi analizować środowisko i podejmować decyzje co do działań, aby wykonać zlecone zadanie.

Robot autonomiczny potrafi zatem zaplanować trasę oraz sam sobą sterować, tak aby dotrzeć w wyznaczone miejsce. Nie musi przy tym ograniczać się do uprzednio zaprogramowanych tras, lecz jest w pełni elastyczny. Ponadto, taki robot jest w stanie reagować na wszelkie zakłócenia pierwotnego planu i na bieżąco adaptować swoje zachowanie. Z punktu widzenia mechanicznego roboty autonomiczne nie różnią się od swoich odpowiedników programowanych lub sterowanych przez człowieka. Występują zatem autonomiczne ramiona robotyczne, platformy mobilne, roboty latające lub pływające. Podstawową cechą charakteryzującą roboty autonomiczne jest konieczność użycia dodatkowych zasobów obliczeniowych do podejmowania decyzji oraz sterowania działaniami. Co więcej istotnym aspektem jest percepcja otoczenia, na podstawie której robot może podejmować decyzje. Wiele źródeł informacji jest niezbędnych do poprawnego funkcjonowania zachowań autonomicznych. Takie roboty wykorzystują zatem dane dotyczące przemieszczenia z napędów (tzw. odometria), obrazy z sensorów wizyjnych, dane geometryczne z czujników laserowych, informacje o przyspieszeniu grawitacyjnym i orientacji oraz zewnętrzne systemy nawigacji. Wszystkie te aspekty umożliwiają realizację zachowań autonomicznych niewymagających ingerencji człowieka.

Synonimy hasła:
Autonomous Robot
Kategoria hasła: Roboty
« Wróć do Słownika