Term: Robot współpracujący

(ang. Collaborative Robot)

Inteligentna jednostka zrobotyzowana zdolna do samodzielnego wykonywania zadań w środowisku (bez wyraźnej kontroli człowieka) rozszerzona o specjalnie zaprojektowany interfejs do bezpośredniej interakcji z człowiekiem w zdefiniowanym obszarze współpracy; definiowany jest również jako robot, który potrafi samodzielnie uczyć się zachowań na podstawie interakcji ze środowiskiem zewnętrznym; roboty współpracujące cechują się jedną lub więcej z następujących funkcji: bezpieczne monitorowanie zatrzymania, ręczne prowadzenie - nauczanie przez wodzenie, monitorowanie prędkości, ograniczenie wartości mocy i siły.