Term: Roboty programowe

(ang. Software robots)

Robotyczne systemy zautomatyzowane uwalniające pracowników od powtarzalnej, ręcznej pracy czy wprowadzania danych. Roboty te współdziałają z aplikacjami i systemami za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika GUI (ang. Graphical User Interface) lub interfejsu wiersza poleceń w celu wykonywania rutynowych zadań.