Term: Rozszerzona rzeczywistość [AR]

(ang. Augmented Reality)

Technologia nakładająca informacje (obrazy, nagrania wideo, dane tekstowe, modele 3D, hologramy) na rzeczywiste otoczenie użytkownika, jednak bez zapewnienia wzajemnego oddziaływania (interakcji) między obydwoma klasami obiektów.

Rzeczywistość rozszerzona to zastosowanie informacji w czasie rzeczywistym w postaci tekstu, grafiki, dźwięku i innych wirtualnych ulepszeń zintegrowanych z obiektami w świecie rzeczywistym. Rzeczywistość rozszerzona (AR) integruje i zwiększa wartość interakcji użytkownika ze światem rzeczywistym, w porównaniu z szeroko dostępną symulacją. Istnieje kilka typów rzeczywistości rozszerzonej: AR bez markerów (marker-less AR) lub z rozpoznaniem obiektów (recognition-based AR), bazujące na lokalizacji (location-based AR), AR bazujące na markerach (marker-based AR), AR bazujące na projekcji (projection-based) i AR z nakładaniem (superimposition-based AR)

Synonimy hasła:
Augmented Reality
« Wróć do Słownika