Term: Sieć brzegowa urządzeń inteligentnych

(ang. Smart Device Edge)

Podkategoria infrastruktury brzegowej (ang. Edge Infrastructure) składająca się ze sprzętu komputerowego znajdującego się poza fizycznie bezpiecznymi centrami danych, ale nadal zdolnego do obsługi technologii wirtualizacji i/lub konteneryzacji do tworzenia oprogramowania w chmurze.

Warstwa Smart Device Edge może też obsługiwać funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych i uwierzytelnianie wielu urządzeń.

Zasoby te obejmują urządzenia mobilne i komputery klasy konsumenckiej, które są wdrażane do zastosowań Internetu Rzeczy IoT (ang. Internet of Things), np. w trudno dostępnych środowiskach, takich jak kondygnacje fabryk, pomieszczenia z wyposażeniem budynków, gospodarstwa rolne czy urządzenia rozproszone w mieście.

Synonimy hasła:
Smart Device Edge
Kategoria hasła:: Przetwarzanie brzegowe
« Wróć do Słownika