Term: Skutki zmian klimatu

Niekorzystne efekty pogodowe przyjmujące postać skrajnych upałów, nawałnic burzowych i powodzi z jednej strony, a większe ryzyko suszy i pożarów lasów z drugiej. Powodują także większe ryzyko utraty różnorodności biologicznej i negatywny wpływ na większość sektorów gospodarki (wskutek dużej nieprzewidywalności) oraz hodowlę zwierząt. Kolejnym negatywnym efektem jest wzrost wartości energii zużywanej do chłodzenia.