Term: Ślad środowiskowy

(ang. environmental footprint) inaczej: ślad ekologiczny, narzędzie służące do oceny stopnia oddziaływania produktu lub przedsiębiorstwa na środowisko (bez względu na ich wielkość czy branżę).

Ślad środowiskowy pomaga porównywać podobne produkty w oparciu o ich efektywność środowiskową w łańcuchu wartości. Metodologia obliczania śladu środowiskowego została wypracowana po to, aby zapewnić jednolity standard, pozwalający zmierzyć efektywność środowiskową organizacji i procesu produkcji.

« Wróć do Słownika