Term: Specyfikacja towarzysząca OPC UA

(ang. OPC UA Companion Specification)

Koncepcja wprowadzona przez OPC Foundation i formułująca jednoznaczne wytyczne definiujące w ścisły sposób „tłumaczenie” standardów przemysłowych (czyli modeli informacji) na zmienne, zależności i funkcjonalności możliwe do zaimplementowania w OPC UA (tzw. mapowanie standardu na OPC UA).

OPC UA umożliwia dowolne modelowanie informacji na serwerze, ale nie definiuje, jak konkretnie powinno zostać to wykonane. Warunkiem pełnej interoperacyjności systemu jest używanie modeli informacji uniwersalnych dla wszystkich producentów. W tym celu organizacja odpowiedzialna za utrzymywanie standardu OPC UA (OPC Foundation) wprowadziła koncepcję Specyfikacji Towarzyszącej (ang. Companion Specification). Różne przemysłowe modele informacji, określane mianem standardów przemysłowych funkcjonują w formie zdefiniowanych opisów interfejsów. W celu użycia tych standardów w komunikacji OPC UA muszą istnieć jednoznaczne wytyczne definiujące w ścisły sposób „tłumaczenie” tych standardów na zmienne, zależności i funkcjonalności możliwe do zaimplementowania w OPC UA (tzw. mapowanie standardu na OPC UA). Wraz z rozwojem zastosowań OPC UA oraz wobec niewątpliwego potencjału tej metody komunikacji w Przemyśle 4.0, wiele organizacji standaryzacyjnych dokonało już jasnego określenia tego mapowania.

Wszystkie istniejące Specyfikacje Towarzyszące są w pełni dostępne na stronie internetowej OPC Foundation: https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/ua-companion-specifications

Synonimy hasła:
OPC UA Companion Specification
« Wróć do Słownika