Term: Single source of truth [SSOT]

Jedno źródło prawdy to koncepcja, którą organizacja może zastosować w ramach swojej architektury informatycznej, aby zapewnić (wszystkim pracownikom organizacji) korzystanie z tych samych danych przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Celem przyjęcia SSOT jest zapewnienie pracownikom federacyjnego widoku danych, który może być również określany jako pojedyncza wersja prawdy lub złoty zapis.