Term: Standard pracy ludzkiej

Uzgodniony i (w jasny dla wszystkich użytkowników) opisany sposób wykonywania danej czynności lub sekwencji czynności występujących po sobie, mający na celu bezpieczne i najbardziej efektywne wykonanie pracy z zachowaniem wymaganego poziomu jakości.