Term: Standaryzacja

Dokładny opis wykonany w celu ujednolicenia procesów, usług, narzędzi, ścieżki wykonywania, by niezależnie od miejsca i osoby wykonującej/użytkującej, jakość i sposób wykonania były jak najbardziej zbliżone do siebie. Standaryzacja ma na celu utworzenie kryteriów schematu ich wykonywania, co w kolejnych procesach przekłada się na ich kontrolę i ocenę.