Term: Statyczne testy bezpieczeństwa aplikacji [SAST]

(ang. Static Application Security Testing)

Metoda analizowania kodu źródłowego celem odnalezienia istniejących luk w zabezpieczeniach. Skanowanie kodu ma na celu znalezienie luk dotyczących aplikacji, urządzenia lub odnalezienie przestarzałych bibliotek (zbiory gotowych rozwiązań) używanych przez programistów.

Synonimy hasła:
Static Application Security Testing
Kategoria hasła:: Cyberbezpieczeństwo
« Wróć do Słownika