Term: Strefa Eksploatacji Urządzeń Peryferyjnych VMAR

Środowisko pracy, w którym eksploatowane są Urządzenia Peryferyjne VMAR (okulary wirtualnej rzeczywistości VR, okulary mieszanej- rozszerzonej rzeczywistości MAR, ale także smartfony i tablety). Parametry Strefy Eksploatacji mają kluczowy (obok wymaganej funkcjonalności Urządzeń Peryferyjnych VMAR) wpływ na ich dobór.