Term: System o ostrych ograniczeniach czasowych

(ang. Hard Real Time)

Systemy, które charakteryzują się właściwością terminowości obliczeń i odpowiedzi. Jest to klasa systemów czasu rzeczywistego RTOS (ang. Real Time Operating System).

Twarde ograniczenie w czasie rzeczywistym w systemie to takie, dla którego odpowiedź systemu musi się pojawić nawet jeśli nie jest wartością ostateczną i oczekiwaną.  

Związane z przypadkiem użycia lub aplikacją, która wymaga deterministycznych odpowiedzi, gdzie wiadomości muszą być przesłane w określonym czasie i w przewidywalny sposób. Najczęściej wymaganie to związane jest ze sterowaniem, które może skutkować krytyczną lub zagrażającą życiu awarią.

Synonimy hasła:
Hard Real Time
Kategoria hasła:: Big Data
« Wróć do Słownika