Term: Szybkie prototypowanie

Zbiór umiejętności, kompetencji i narzędzi pozwalających wytwarzać elementy przy wykorzystaniu technologii przyrostowych.

Na szybkie prototypowanie składają się:

  • podejście do projektowania elementów w programach inżynierskich typu CAD w sposób oparty na przyroście materiału, a nie jego ubytku, co otwiera nowe możliwości kształtu i poziomu komplikacji geometrii, które nie byłyby możliwe (lub byłyby bardzo utrudnione) do wykonania klasycznymi metodami obróbki ubytkowej,
  • wiedza i umiejętności z zakresu programów do cięcia elementu na warstwy (tzw. slicerów),
  • zmysł przestrzenny, który pozwoli na określenie najlepszego usytuowania elementu, jego podpór, rotacji w obszarze roboczym drukarki 3D.,
  • wiedza z zakresu materiałów stosowanych do druku 3D, ich właściwości, słabych i mocnych stron, doboru tych materiałów, dopasowania parametrów wydruku (np. temperatura ekstrudera, stołu, komory drukarki, szybkość podawania, konieczność stosowania specjalnych zabiegów przechowywania i podawania materiału itp.),
  • doświadczenie w pracy z drukarką 3D, pozwalającą dobrać odpowiednie urządzenie, parametry procesu oraz ograniczenia i możliwości płynące z danego rodzaju konstrukcji zależnie od wymagań procesu obróbki przyrostowej.
Kategoria hasła:: Druk 3D
« Wróć do Słownika