Term: Tablet nasobny AR

Urządzenie peryferyjne zaliczane do klasy okularów AR, generujące w polu widzenia użytkownika wirtualny obraz ekranu tabletu.