Term: Taksonomia UE

System jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, wprowadzony w UE.

Taksonomia UE ma stanowić narzędzie wspierające inwestorów (w tym przedsiębiorców) w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych w kierunku bardziej zrównoważonych decyzji gospodarczych. Ma również pomóc w walce ze zjawiskiem greenwashingu, czyli „ekologicznego pseudomarketingu”. Dodatkowo ustanowienie jasnych kryteriów kwalifikacji ma być kluczem do ukierunkowania przepływu kapitałów publicznych i prywatnych, czyli tzw. zielonego finansowania.

Przykładem może być przyznanie kredytu lub pożyczki, jeśli podmiot wykaże, że prowadzi działalność w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a więc zapewnia znaczący wkład w realizację co najmniej jednego z sześciu celów środowiskowych i nie powoduje znaczących szkód dla żadnego z tych celów (m.in. łagodzenie skutków zmian klimatu, dostosowanie do zmian klimatu, przejście na GOZ).

Ramy taksonomii EU zostały określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852.

Platforma Przemysłu Przyszłości przygotowała dla polskich przedsiębiorców poradnik po Taksonomii UE (zobacz PDF).

« Wróć do Słownika