Term: Technologie sieciowe TSN [TSN]

(ang. Time Sensitive Networking)

Zestaw standardów opracowywanych przez organizację IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers) opisujący wytyczne dotyczące deterministycznego przesyłu danych w sieciach opartych o standard Ethernet.

Ethernet znalazł szerokie zastosowanie do komunikacji w systemach IT oraz w aplikacjach użytkowych. W zastosowaniach automatyki, gdzie nadal dominują izolowane magistrale przemysłowe, został jednak przyjęty w niewielkim stopniu. Wynika to z faktu, że komunikacja w systemach automatyki posiada restrykcyjne wymagania dotyczące deterministycznego przesyłu oraz zapewnienia wymiany informacji w czasie rzeczywistym.

Warunkiem cyfrowej transformacji jest możliwość skonsolidowania aplikacji IT oraz OT (ang. Operational Technology – aplikacje w systemach automatyki). Jedną z preferowanych możliwości do osiągnięcia tego celu jest ujednolicenie sposobów komunikacji w oparciu o Ethernet. TSN jest technologią umożliwiającą uzyskanie możliwości deterministycznych w standardzie Ethernet. Uzyskuje się to dzięki modyfikacjom na poziomie sprzętowym różnych elementów sieciowych (routery, switche, access pointy) umożliwiającym synchronizację czasową tych podzespołów. W efekcie takiego działania możliwe jest precyzyjne kontrolowanie przesyłu danych, a w rezultacie uzyskanie deterministycznej komunikacji w czasie rzeczywistym.

Technologia TSN pozwoli na jednoczesne użycie tej samej infrastruktury dla komunikacji krytycznej czasowo (np. komponenty automatyki) oraz mniej krytycznej (aplikacje IT). Dzięki temu możliwe będzie uzyskanie funkcjonalności magistrali przemysłowych przy jednoczesnej, pełnej kompatybilności z sieciami IT. Użycie TSN w kombinacji z uniwersalnymi protokołami Przemysłu 4.0 będzie stanowiło punkt zwrotny w cyfrowej rewolucji systemów przemysłowych.

Synonimy hasła:
Time Sensitive Networking
« Wróć do Słownika