Term: Umiejętności „twarde”

Zestaw umiejętności i kompetencji poświadczony odpowiednimi dokumentami wskazującymi na efektywne wykonywanie zadań na określonym stanowisku pracy lub w grupie ludzi.