Term: Umiejętności

Zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów specyficznych dla dziedziny nauki lub działalności zawodowej nabyta w procesie uczenia się.

Definicja ta odnosi się do rozumienia terminu „umiejętności” związanego z ramami kwalifikacji (Europejskie Ramy Kwalifikacji – EQF i Polska Rama Kwalifikacji – PRK). Definicja ta jest zgodna z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Zgodnie z oficjalnym tłumaczeniem tej rekomendacji, umiejętności w EQF rozumiane są jako umiejętność zastosowania wiedzy i wykorzystania know-how do realizacji zadań i rozwiązywania problemów. W kontekście EQF umiejętności definiuje się jako poznawcze (w tym logiczne, intuicyjne i kreatywne myślenie) i praktyczne (w tym zręczność oraz posługiwanie się metodami, materiałami, narzędziami i instrumentami).

Kategoria hasła: Pracownik 4.0
« Wróć do Słownika