Term: Usługi kognitywne

(ang. Cognitive Services)

Usługi kognitywne wykorzystują zalety technologii takich jak uczenie  maszynowe, głębokie uczenie i przetwarzanie języka naturalnego NLP (ang. Natural Language Processing), aby analizować dane, które umożliwiają przedsiębiorstwom rozwijanie aplikacji zdolnych do rozumienia danych liczbowych, obrazowych oraz audio i wideo. Narzędzia technologii kognitywnych trenują swoje algorytmy na podstawie wzorców wyjściowych oraz danych ze źródeł przedsiębiorstwa.