Term: Warstwa dostępowa Infrastruktury brzegowej

(ang. Internet Edge)

Warstwa w ramach infrastruktury brzegowej (ang. Edge Infrastructure), która jest odpowiedzialna za połączenie między infrastrukturą brzegową, a Internetem.