Term: Wirtualna sieć prywatna [VPN]

(ang. Virtual Private Network)

Tunel, przez który przepływa ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy klientami końcowymi za pośrednictwem publicznej sieci (takiej jak sieć Internet). Wymiana danych odbywa się w taki sposób, że węzły tej sieci są przezroczyste (transparentne/niewidoczne) dla przesyłanych w ten sposób pakietów/informacji. W przypadku VPN można opcjonalnie kompresować lub szyfrować przesyłane dane w celu zapewnienia lepszej jakości lub większego poziomu bezpieczeństwa.

Korzystając na co dzień z sieci Internet, najpierw łączymy się z serwerem swojego dostawcy Internetu. Następnie zapytania kierowane są do odpowiednich miejsc w sieci. To przez serwery usługodawcy przechodzi cały ruch sieciowy który jest generowany przez daną osobę. Gdy ściągamy daną treść z Internetu lub wchodzimy na dany portal społecznościowy, wszystkie te dane (które muszą być wysłane i odebrane przez komputer, laptop, tablet czy telefon) przepływają najpierw przez jedno centralne miejsce. W praktyce każdy, komu uda się je przechwycić, może odczytać, co i skąd pobieramy, jakie dokumenty są przesyłane przez sieć, oraz z kim się kontaktujemy, w jakich sklepach internetowych jakie towary zamawiamy i ile za nie płacimy. Dowolna osoba mająca dostęp do Internetu i dysponująca odpowiednimi narzędziami i wiedzą (nie tylko dostawca usług internetowych, ale także inne osoby, które korzystają z Internetu) będzie w stanie pozyskać szereg informacji o danej osobie (tj. w jakim banku posiada konto, jak często wyjeżdża służbowo i gdzie najczęściej spędza wakacje). Jeśli jednak korzystamy z VPN cała komunikacja jest dla wszystkich postronnych osób praktycznie niewidoczna. Zanim nastąpi komunikacja z jakąkolwiek stroną w sieci najpierw zostaje zestawione połączenie zdanym serwerem VPN. Zostaje zestawione bezpieczne i szyfrowane połączenie tunelowe, poprzez które będziemy korzystać z sieci Internet. To, co będzie widoczne na zewnątrz tunelu, to to, że z niego korzystamy. Nawet dostawca usług internetowych nie będzie w stanie określić na jakie strony wchodzimy i z kim prowadzimy komunikacje.

Synonimy hasła:
Virtual Private Network
Kategoria hasła:: Cyberbezpieczeństwo
« Wróć do Słownika