Term: Wirtualne centrum danych

Wirtualna jednostka zbudowana z wielu fizycznych centrów danych Edge Data Center w taki sposób, że można je traktować zewnętrznie jako jedno.

(ang. Virtual Data Center)

Wirtualna jednostka zbudowana z wielu fizycznych centrów danych Edge Data Center w taki sposób, że można je traktować zewnętrznie jako jedno. W obrębie wirtualnego centrum danych, obciążenie może być inteligentnie rozmieszczone w określonych centrach danych lub strefach dostępności, w zależności od potrzeb.  

W tej konfiguracji brzegowe centra danych są połączone siecią o małym opóźnieniu i zaprojektowane w taki sposób, aby stworzyć nadmiarową i odporną infrastrukturę obliczeń brzegowych. Zapewnienie tych parametrów realizowane jest w oparciu o równoważenie obciążenia, przełączanie awaryjne lub preferencje operatora. 

Kategoria hasła:: Big Data
« Wróć do Słownika