Term: Wskaźnik rentowności inwestycji ROI

(ang. Return on Investment)

Stosunek opodatkowanego zysku operacyjnego do nakładów inwestycyjnych. Wartość wskaźnika rentowności inwestycji pokazuje, jaki jest maksymalny koszt długu (oprocentowanie) przedsiębiorstwa, przy którym opłaca się z niego korzystać, przy jednoczesnym założeniu, że siła zarobkowa aktywów nie ulegnie zmianie. Wskaźnik ROI ma pomocnicze zastosowanie na wstępnym etapie oceny projektu inwestycyjnego, kiedy rozważamy decyzję o wdrożeniu rozwiązań Przemysłu 4.0.

Wzór na wyliczenie ROI przedstawia się następująco:

ROI = (opodatkowany zysk netto wygenerowany dzięki danemu rozwiązaniu / całkowite nakłady inwestycyjne) x 100%

Interpretując wartość wskaźnika ROI można porównać go ze stopami zysku z instrumentów finansowych. Wskaźnik ten może być też przesłanką w procesie podejmowania decyzji o zaciągnięciu kredytu na inwestycje w rozwiązania Przemysłu 4.0.

Wskaźnik rentowności inwestycji jest ogólną miarą, ponieważ jest obliczany w oparciu o szacunki dotyczące zysku z inwestycji. Nie uwzględnia możliwych wahań zysku wynikających np. ze zmienności popytu ani prawdopodobieństwa z jakim wystąpi zysk.

Synonimy hasła:
Return on Investment
Kategoria hasła:: Finanse
« Wróć do Słownika