Term: Wykrywanie anomalii

(ang. Anomaly  Detection)

Anomalie, czyli odstępstwa od zwykłego działania. Zatem wykrywanie anomalii to rozpoznanie odstających, nietypowych wartości, zdarzeń, obserwacji w danych.

Nietypowe dane, czyli takie, które odbiegają od normalnego zachowania w zbiorze danych. Mogą wskazywać na potencjalnie niebezpieczną sytuację m.in. awarię ważnego komponentu lub usterkę techniczną. Coraz częściej do wykrywania anomalii wykorzystywane jest uczenie maszynowe ML (ang. Machine Learning). Wykrywanie anomalii można wykorzystać np. przy kluczowych wskaźnikach efektywności KPI (ang. Key Performance Indicators) lub przy wykrywaniu nieprawidłowości działania poszczególnych elementów infrastruktury. 

Opracowanie własne (na podstawie obiektów z Microsoft Office) 

Synonimy hasła:
Anomaly  Detection
Kategoria hasła: Big Data
« Wróć do Słownika