Zarządzanie dyrektywne

(ang. Directive Management)

Styl kierowania przedsiębiorstwem lub grupą osób, skierowany bardziej na zainteresowanie osiąganymi zyskami, profitami niż zainteresowanie ludźmi; styl ten ma na celu wykonanie zadania, bez względu na interesy podwładnych.

Synonimy hasła:
Directive Management
Kategoria hasła: Zarządzanie
« Wróć do Słownika