Term: Zasoby ludzkie

(ang. human resources, HR) Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) to strategiczne i spójne podejście do zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwie, którzy indywidualnie oraz zespołowo przyczyniają się do osiągania celów przedsiębiorstwa.

Główny proces ZZL obejmuje szeroki zestaw procesów kadrowych charakterystycznych dla każdego przedsiębiorstwa, wśród których najczęściej powtarzają się:

 • organizacja (projekt organizacji, projektowanie stanowisk pracy i ról);
 • planowanie zasobów ludzkich (planowanie zatrudnienia);
 • budowanie wizerunku pracodawcy (ang. employer branding);
 • rekrutacja i selekcja (pozyskiwanie pracowników);
 • zatrudnianie pracowników (nawiązywanie stosunku pracy, przygotowanie umowy o pracę);
 • wdrażanie do pracy (ang. onboarding);
 • rozwój pracowników (rozwój kompetencji, zarządzanie talentami, zarządzanie karierą);
 • relacje z pracownikami (komunikacja wewnętrzna, relacje ze związkami zawodowymi);
 • ocena pracowników;
 • zarządzanie systemem wynagrodzeń;
 • zarządzanie efektami pracy;
 • zwalnianie pracowników i pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia.

Głównym celem działu ZZL (lub HR, od ang. human resources) jest ciągły rozwój kompetencji pracowników, tak aby mogli oni osiągać założone cele przedsiębiorstwa.

W zależności od organizacji, wiele procesów dotyczących zasobów ludzkich jest dobrze zdefiniowanych i opisanych. Zazwyczaj należą do nich elementy „twardego” HR dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej czy wypłacania wynagrodzeń.

Według D. Lochera (Lean w biurze i usługach, MT Biznes, Warszawa 2019) „sprawy nie mają się tak dobrze w przypadku takich procesów, jak wprowadzanie nowych pracowników do firmy (proces adaptacji) i przeprowadzanie szkoleń. (…) W efekcie otrzymujemy ogroną zmienność, wynikającą z braku standaryzacji, zmarnowaną produktywność, kiepską jakość, a nawet wysoki współczynnik rotacji pracowników”.

Z wyżej wymienionych powodów należy prowadzić optymalizację całego procesu ZZL począwszy od planowania zasobów ludzkich i zatrudniania pracowników, aż po odejścia pracowników. W czasach transformacji cyfrowej warto dokonać automatyzacji procesu, aby zredukować czas poświęcony na działania żmudne, powtarzalne i nie przynoszące wartości.

Kategoria hasła: Zarządzanie
« Wróć do Słownika